Dr. Vera Machtelinckx

Kennismaking

Na mijn universitaire geneeskunde studie aan de V.U.B. heb ik mij verder gespecialiseerd als arts-acupuncturist via opleidingen bij de Belgische Vereniging voor Geneesheren Acupuncturisten (BVGA). Al gauw was ik erg enthousiast over de therapeutische mogelijkheden van acupunctuur. Ik volgde daarna een aantal opleidingen en congressen in het buitenland : 

    • Taiwan  International Medical Training Center- Advanced Acupuncture (2008)
    • ICMART-International Commission of Medical Acupuncture and Related Techniques : Washington-USA (2006) - Thessaloniki - Griekenland (2009) -Athene - Griekenland (2012) - Wenen (2013) - Istanbul (2014).
    • FAFORMEC-Federation des Acupuncteurs pour la Formation Medicale Continue en France (Marseille, Paris,Lille, Fontevraud)
    • SAR-Society of Acupuncture Research (2013 - Ann Arbor-Michigan)
    • FAFORMEC Brussel - Lille. Internationaal congres (2019).

Ik ben gewezen voorzitter van de Belgische Vereniging voor Geneesheren-Acupuncturisten .

Graag combineer ik mijn extra kennis in de acupunctuur met de klassieke geneeskunde en dit zowel in de praktijk als in wetenschappelijke ondersteuning. We spreken niet over alternatieve geneeskunde maar over complementaire geneeskunde, en nog liever over integratieve geneeskunde  want er is maar één geneeskunde, degene die de patiënten een betere gezondheid bezorgt.