Bouw van de lever

De lever is het grootste orgaan van het lichaam, na de huid. Hij bevindt zich rechts bovenaan in de buikholte en zit voor het grootste deel beschermd achter de ribben.
Doorheen de lever stroomt heel wat bloed, onder andere het bloed dat de darmen heeft bevloeid en waarin voedselbestanddelen en toxische stoffen worden aangetroffen.

De lever vervult tal van functies:

o het is de plaats waar eiwitten voor het bloed worden aangemaakt: bijvoorbeeld albumine;
o in de lever worden stollingsfactoren aangemaakt die nodig zijn om een bloeding te stoppen;
o de lever is betrokken bij de aanmaak en opslag van bepaalde vitaminen (A, D en B12);
o de lever is een opslagplaats van energie;
o in de lever wordt gal gevormd, nodig voor de vertering van vetten;
o in de lever worden heel wat toxische stoffen afgebroken, ook geneesmiddelen; het is een echt ontgiftingscentrum.

Wat zijn de symptomen van leverproblemen?

Geelzucht duidt op een plots probleem in de lever. Meestal treden de symptomen echter vrij langzaam op, zonder geelzucht. De lever zelf geeft namelijk geen pijnklachten. Raadpeeg je arts bij langdurige moeheid en/of algemene malaise en opzetting van de buik al dan niet met spijsverteringsproblemen (dyspepsie).

Wat kan je zelf doen om je lever gezond te houden?

Zie folder over vetlever

Wat kan je huisarts doen?

Je huisarts zal je eerst grondig onderzoeken. Hij zal ook nagaan of je geen toxische stoffen inneemt.
Meestal zijn de vage symptomen van aanslepende moeheid en malaise moelijk concreet te duiden en van voorbijgaande aard.

Hepatomegalie is de medische term voor het vergroten, het merkbaar opzwellen van de lever. Een vergrote lever kent veel mogelijke oorzaken, waaronder overconsumptie van alcohol, congestief hartfalen, leukemie, en alle vormen van leverontsteking (hepatitis). Een bloedonderzoek en een doorverwijzing voor echografie zullen hier meer duidelijkheid bieden.
Opeenvolgende ontstekingen tasten het gezonde leverweefsel aan waardoor de lever stilaan verandert van iets elastisch in een verhard, knobbelig orgaan, de levercirrose.